Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory formularzy do przekazywania danych identyfikujących decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz danych dotyczących osoby ukaranej

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 725Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(art. 88a ust.6 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Rozwoju i Technologii
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2023-08-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót