Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-

kalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie c-KOB

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 725Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(art. 60r pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Rozwoju i Technologii
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2023-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót