Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) system oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących:

a) czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 728Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(art. 89 ust.5 pkt 5a)
Organ zobligowanyMinister Infrastruktury
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2023-03-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót