Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór wniosku o dokonanie wpisu do rejestru wytwórców substancji czynnych, zmiany w rejestrze lub skreślenia z rejestru

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 686Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
(art. 51k ust.11 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-02-08
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót