Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 7

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 686Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
(art. 51k ust.11 pkt 4)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-02-08
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót