Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, w tym sposób prowadzenia zbiorczej ewidencji, o której mowa w art. 43 pkt 3, oraz związane z tym obowiązki jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 125Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
(art. 44)
Organ zobligowanySzef Kancelarii Prezesa RM
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2020-03-29
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót