Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister właściwy do spraw administracji publicznej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych określą, w drodze rozporządzenia: 2. skalę map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

Podstawa prawnaDz.U. 2017 r. poz. 1121Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
(art. 88j ust.1 pkt 2)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2011-03-18
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót