Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi,

w drodze rozporządzenia:

1) wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o świadectwo

maszynisty albo o zachowanie jego ważności

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 697Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(art. 22b ust.22 pkt 1)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-04-08
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót