Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) programy lub przedsięwzięcia, w ramach których będzie udzielana pomoc publiczna lub pomoc de minimis

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 87Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(art. 26 ust.3 pkt 1)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniafakultatywne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-05-25
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót