Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9181Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 3)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 3. wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, oznaczonej symbolem "O(zj)", o której mowa w art. 12 ust. 5;

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9182Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15a ust.5 pkt 1)
2022-05-22

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1) wartości referencyjne oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 1, polegających na wymianie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane standardowych indywidualnych źródeł ciepła, których wartości średniej rocznej sprawności zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497)

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9183Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15a ust.5 pkt 2)
2022-05-22

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób obliczania wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 1, polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w pkt 1, lub wymianie instalacji, w tym dane i metody wykorzystywane do obliczania tych wartości referencyjnych

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9184Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 19 ust.4 pkt 1)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 1. warunki i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, w tym powoływania i pracy komisji przetargowej,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9185Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 19 ust.4 pkt 2)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór deklaracji przetargowej

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9186Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6 pkt 1)
2011-08-11

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9187Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6 pkt 3)
2011-08-11

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9188Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6 pkt 4)
2011-08-11

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 4. dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9189Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6 pkt 5)
2011-08-11

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 5. sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o której mowa w ust. 3

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9190Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 1)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9191Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 2)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór karty, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9192Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 3)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy sposób i tryb wyrywkowej weryfikacji audytu efektywności energetycznej, o której mowa w art. 26 ust. 1,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9193Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 4)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

4) dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9194Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 5)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o której mowa w art. 25 ust. 3,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9195Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 6)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

6) współczynniki sprawności procesów przetwarzania energii pierwotnej w energię finalną,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9196Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 7)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

7) sposób przeliczania jednostek energii na porównywalne jednostki

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9197Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 3)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 3. kryteria, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz tryb ich powoływania,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone
 
9198Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 5)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 5. wysokość opłaty za przeprowadzanie egzaminu

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone
 
9199Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 1)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób przeprowadzenia i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w art. 29 pkt 4 i 5,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone
 
9200Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 2)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 2. tryb przeprowadzania sprawdzenia wymagań, o których mowa w art. 29 pkt 1 - 3,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone