Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

5) charakterystykę stanu hydrologicznego, meteorologicznego oraz hydrogeologicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 1478Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
(art. 387 ust.3 pkt 5)
Organ zobligowanyMinister Infrastruktury
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2026-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót