Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

 

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

  3) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 737Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(art. 46 ust.1 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Edukacji Narodowej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2028-09-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót