Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

 Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 633Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
(art. 69a ust.1 pkt 3)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2020-08-30
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót