Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zf ust.4 pkt 2)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2) zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
102Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zf ust.4 pkt 3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3) sposób odbywania ciągłego szkolenia, w tym tryb dokumentowania jego przebiegu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
103Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zf ust.4 pkt 4)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) standardy ciągłego szkolenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
104Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zf ust.4 pkt 5)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość opłat za ciągłe szkolenie

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
105Dz.U. 2019 poz. 499
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 118 ust.6)
2012-07-02Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, formy współpracy z Inspekcją Farmaceutyczną organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, i wyrobami medycznymi w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowychMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
106Dz.U. 2019 poz. 498
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

(art. 69 ust.1e)
2016-01-01
 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór spisów, o których mowa w ust. 1-1c
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
107Dz.U. 2019 poz. 498
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

(art. 168 ust.8)
2016-01-01
 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania z czynności syndyka, sprawozdania rachunkowego i sprawozdania ostatecznego syndyka
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
108Dz.U. 2019 poz. 498
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

(art. 239 ust.4)
2016-01-01
 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakres danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem Rejestru
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
109Dz.U. 2019 poz. 498
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

(art. 245 ust.5)
2016-01-01
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór listy wierzytelności
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
110Dz.U. 2019 poz. 498
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

(art. 311 ust.1c)
2016-01-01
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowo wzór spisu, o którym mowa w ust. 1b
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
111Dz.U. 2019 poz. 498
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

(art. 349 ust.3)
2016-01-01
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej, planu podziału oraz ostatecznego planu podziału
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
112Dz.U. 2019 poz. 498
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

(art. 353 ust.3)
2016-01-01
 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
113Dz.U. 2019 poz. 498
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

(art. 4912 ust.6)
2016-01-01
  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
114Dz.U. 2019 poz. 482
Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych

(art. 5 ust.4)
2018-06-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria dotyczące warunków wymienionych w ust. 3 pkt 1-3

Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiBrak prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
115Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.2e)
2015-12-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
116Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.2e)
2013-12-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
117Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.2e)
2014-12-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
118Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.2e)
2017-12-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
119Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.2e)
2016-12-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
120Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.4)
2016-12-01

Rada Ministrów określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, wysokość dopłat na rok następny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone