Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw finansów publicznych przyznaje, w drodze rozporządzenia, jednostce organizacyjnej akredytację jako agencji płatniczej, wskazując:

1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej,

2) wydatki, o których mowa w art. 5 i art. 6 rozporządzenia 2021/2116, za które agencja płatnicza ma być odpowiedzialna,

3) datę udzielenia akredytacji

– mając na względzie zasady przyznawania jednostce organizacyjnej akredytacji jako agencji płatniczej określone w art. 9 rozporządzenia 2021/2116, w rozporządzeniu 2022/127 i rozporządzeniu 2022/128.

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 332Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027
(art. 4 ust.1)
Organ zobligowanyMinister Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2023-02-23
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót