Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki powodujące czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej, o której mowa w pkt 1

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 415Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
(art. 11i pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Aktywów Państwowych
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2021-12-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót