Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi,

w drodze rozporządzenia:

2) zakres badań lekarskich i psychologicznych oraz sposób oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających

się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności oraz tryb orzekania o tej zdolności

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 602Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(art. 22b ust.22 pkt 2)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-04-08
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót