Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) zasady i warunki potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

b)    okres ważności profilu zaufanego ePUAP

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 57Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(art. 20a ust.3 pkt 2b)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2018-09-29
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót