Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

15) wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego

 

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 671Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
(art. 54 pkt 15)
Organ zobligowanyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2021-11-07
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót