Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób oraz tryb zbierania i udostępniania danych, o którym mowa w ust. 1

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 425Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
(art. 28h ust.4)
Organ zobligowanyMinister Klimatu i Środowiska
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2021-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót