Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumenty, na podstawie których jest wydawany i wznawiany certyfikat

 

Podstawa prawnaDz.U. 2007 r. Nr 125 poz. 874Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(art. 30a pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Infrastruktury
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2022-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót