Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw informatyzacji:

3) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,

tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

oraz warunki, sposób i tryb współdziałania ewidencji i funduszu w zakresie przekazywania danych przez zakłady

ubezpieczeń

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 1047Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(art. 80ba ust.6 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Cyfryzacji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót