Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
TreśćMinister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Miar określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat i tryb ich pobierania
Podstawa prawnaDz.U. 2011 r. Nr 92 poz. 529Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze
(art. 36 ust.8)
Organ zobligowanyMinister Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2012-11-07
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót