Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób określenia wysokości rozsądnego zysku

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 2778Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(art. 52 ust.4)
Organ zobligowanyMinister Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2011-03-02
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót