Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 3. kryteria, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz tryb ich powoływania,

Podstawa prawnaDz.U. 2021 r. poz. 468Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
(art. 33 ust.7 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Gospodarki
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2011-07-11
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót