Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4, w zakresie:

2)    materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 1514Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(art. 8 ust.5a pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Rozwoju i Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2011-07-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót