Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób uwzględnienia w audycie krajobrazowym obiektów, w tym krajobrazów, wpisanych na listę Światowego

Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB), parków narodowych, rezerwatów

i innych form ochrony przyrody wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody, obiektów wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 977Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(art. 38a ust.6 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Środowiska
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-09-10
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót