Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) przedziały kwotowe wysokości świadczenia teleinformatycznego, uwzględniając podział zadań z zakresu cyberbez-pieczeństwa na grupy, o którym mowa w pkt 1

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 667Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa
(art. 8 ust.1 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Cyfryzacji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2022-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót