Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusOtwarte - niezaległe
Treść

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

3) typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód

Podstawa prawnaDz.U. 2017 r. poz. 1566Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
(art. 53 ust.4 pkt 2c)
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2019-07-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót