Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób funkcjonowania liczników zdalnego odczytu w trybie przedpłatowym oraz sposób dokonywania rozliczeń w tym trybie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 266Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(art. 11x ust.2 pkt 5)
Organ zobligowanyMinister Klimatu i Środowiska
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2021-07-03
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót