Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8701Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10g pkt 2)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 10c ust. 2, oraz wysokość wynagrodzenia

dla przewodniczącego i członków Zespołów Egzaminacyjnych

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8702Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10g pkt 3)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 10c ust. 9

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8703Dz.U. 2017 poz. 2111
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

(art. 6 ust.2)
2018-02-16

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wielkość, wzór i sposób umieszczenia informacji, o których mowa w ust. 1, oraz treść informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8704Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 27b ust.24 pkt 4)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzory zaświadczeń o ukończeniu kursów, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 7

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8705Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10g pkt 4)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób i szczegółowy tryb przeprowadzania PERM, w tym okres, w którym powinny być wyznaczone ich terminy

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8706Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 29 ust.10)
2018-06-26

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań woje-wódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8707Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 5)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

 5) sposób prowadzenia oraz wzory ewidencji zapotrzebowań, ewidencji recept farmaceutycznych i ewidencji zrealizowanych zapotrzebowań 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8708Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 4)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

 4) wzór zapotrzebowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8709Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 3)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

 3) sposób wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8710Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 2)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

 2) sposób sporządzania leku recepturowego i aptecznego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8711Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 96 ust.9 pkt 1)
2018-04-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób realizacji zapotrzebowania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8712Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 28 ust.3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia oraz udostępniania Rejestru, a także strukturę danych udostępnianych z Rejestru

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8713Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 38 ust.3 pkt 1)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór graficzny systemu, będący jego oznaczeniem

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8714Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10g pkt 5)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość opłaty, o której mowa w art. 10b ust. 10, oraz sposób jej uiszczania

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8715Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10g pkt 6)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

6) szczegółowy tryb unieważniania PERM

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8716Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10g pkt 7)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) szczegółowy sposób ustalania wyników PERM

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8717Dz.U. 2023 poz. 1541
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(art. 10g pkt 8)
2017-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) wzór świadectwa złożenia PERM

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8718Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zf ust.4 pkt 5)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość opłat za ciągłe szkolenie

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8719Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zf ust.4 pkt 4)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) standardy ciągłego szkolenia

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8720Dz.U. 2022 poz. 2162
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(art. 30zf ust.4 pkt 3)
2016-05-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób odbywania ciągłego szkolenia, w tym tryb dokumentowania jego przebiegu

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone