Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

8) tryb ogłaszania statutu związku powiatowo-gminnego, zmiany tego statutu oraz informacji o wykreśleniu
związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych

Podstawa prawnaDz.U. 2017 r. poz. 1868Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(art. 72b ust.2 pkt 8)
Organ zobligowanyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót