Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2)    warunki i sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy albo osoby godne zaufania, którym powierzono sprawowanie nadzoru

Podstawa prawnaDz.U. 2016 r. poz. 1654Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(art. 70e pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Sprawiedliwości
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2014-07-02
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót