Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za składniki umundurowania oraz za okresowe
czyszczenie umundurowania

Podstawa prawnaDz.U. 2016 r. poz. 1799Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
(art. 131 ust.4 pkt 6)
Organ zobligowanyMinister Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-10-02
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót