Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8941Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 49 ust.1 pkt 4)
2018-01-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowe zasady i tryb korygowania przez Zakład z urzędu błędów stwierdzonych w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8942Dz.U. 2024 poz. 497
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 49 ust.1 pkt 5)
2018-01-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowe zasady i tryb wprowadzania i korygowania przez Zakład z urzędu danych bezpośrednio na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek,

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8943Dz.U. 2023 poz. 1054
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 82 ust.6 pkt 1)
2019-03-31

Rada Ministrów określi, corocznie do dnia 31 marca, w drodze rozporządzenia, dla 1 m (2) powierzchni użytkowej mieszkania: 1) maksymalny czynsz normowany dla najmu bez opcji

 

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8944Dz.U. 2023 poz. 1054
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 82 ust.6 pkt 2)
2019-03-31

Rada Ministrów określi, corocznie do dnia 31 marca, w drodze rozporządzenia, dla 1 m (2) powierzchni użytkowej mieszkania: 2) maksymalny czynsz normowany dla najmu z opcją

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8945Dz.U. 2023 poz. 1054
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 82 ust.6 pkt 3)
2019-03-31

Rada Ministrów określi, corocznie do dnia 31 marca, w drodze rozporządzenia, dla 1 m (2) powierzchni użytkowej mieszkania: 3) maksymalną wysokość comiesięcznej raty za cenę mieszkania, przy założeniu 30-letniego terminu spłat

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8946Dz.U. 2023 poz. 1054
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(art. 82 ust.6 pkt 4)
2019-03-31

Rada Ministrów określi, corocznie do dnia 31 marca, w drodze rozporządzenia, dla 1 m (2) powierzchni użytkowej mieszkania: 4) maksymalną cenę 1 m(2) powierzchni użytkowej mieszkania na wynajem

Minister Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
8947Dz.U. 2021 poz. 222
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

(art. 33 ust.4 pkt 1)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowy tryb postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu produktów,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8948Dz.U. 2023 poz. 215
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(art. 43a ust.9 pkt 1)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowy tryb postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu wyrobów,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8949Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33 ust.21 pkt 2)
2013-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 2) termin zawiadomienia przez ministra właściwego do spraw gospodarki podmiotu, który złożył wniosek o udzielenie dotacji, o udzieleniu dotacji i jej wysokości albo o odmowie udzielenia dotacji

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8950Dz.U. 2023 poz. 215
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(art. 43a ust.9 pkt 2)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 2. tryb wydawania i postępowania z opinią wydaną przez organ wyspecjalizowany,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8951Dz.U. 2021 poz. 222
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

(art. 33 ust.4 pkt 2)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 2. tryb wydawania opinii przez organy, o których mowa w art.16 ust.1, oraz sposób postępowania z taką opinią,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8952Dz.U. 2023 poz. 215
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(art. 43a ust.9 pkt 3)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowy sposób umieszczania przez organy celne adnotacji na dokumentach towarzyszących wyrobom zatrzymanym przez organy celne lub w systemie teleinformatycznym,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8953Dz.U. 2023 poz. 215
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(art. 43a ust.9 pkt 4)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 4. szczegółowy tryb postępowania organów celnych i organów wyspecjalizowanych w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8954Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 95 ust.6)
2018-01-27

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, cele specjalne, o których mowa w ust. 5, organy uprawnione do przeprowadzania oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele oraz tryb tej oceny

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8955Dz.U. 2024 poz. 167
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

(art. 2 ust.4)
2022-03-12

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, datę stanowiącą ostatni dzień okresu, w którym legalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy obywatela Ukrainy deklarującego zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje tym, że jego pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
8956Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 208 ust.5 pkt 1)
2023-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń rzeczowych:

1)   rodzaj i liczbę nieruchomości, które mogą być w tym celu w użytkowaniu w danym roku kalendarzowym

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8957Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 208 ust.5 pkt 1)
2022-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń rzeczowych:

1)   rodzaj i liczbę nieruchomości, które mogą być w tym celu w użytkowaniu w danym roku kalendarzowym

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8958Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 208 ust.5 pkt 1)
2021-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń rzeczowych:

1)   rodzaj i liczbę nieruchomości, które mogą być w tym celu w użytkowaniu w danym roku kalendarzowym

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8959Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 208 ust.5 pkt 1)
2020-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń rzeczowych:

1)   rodzaj i liczbę nieruchomości, które mogą być w tym celu w użytkowaniu w danym roku kalendarzowym

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8960Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 208 ust.5 pkt 2)
2023-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń rzeczowych:

2)   rodzaj i liczbę rzeczy ruchomych, które w danym roku kalendarzowym mogą być w tym celu pobrane

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone