Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
161Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.3 pkt 1)
2012-09-04

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:1)    wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, o których mowa w ust. 2,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
162Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 6)
2014-01-15

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

6)    rodzaje badań laboratoryjnych wykonywanych przez organy, o których mowa w ust. 4

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
163Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 5)
2014-01-15

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

5)    sposób wykorzystania sił i środków posiadanych przez organy, o których mowa w ust. 4

 

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
164Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 4)
2014-01-15

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

4)    sposób udostępniania danych, o których mowa w ust. 5, oraz okres ich przechowywania

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
165Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 3)
2014-01-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

3)    terminy i sposoby przekazywania informacji epidemiologicznych oraz epizootycznych

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
166Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 2)
2014-01-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

2)    wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, o których mowa w ust. 4

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
167Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 1)
2014-01-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1)    formy i tryb współdziałania między organami, o których mowa w ust. 4

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
168Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 21c ust.5 pkt 2)
2021-10-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, wdrodze rozporządzenia:

2) kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, októrych mowa w ust.2 pkt2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
169Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 21c ust.5 pkt 1)
2021-10-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, wdrodze rozporządzenia:

1) kwalifikacje osób przeprowadzających badanie kwalifikacyjne, októrych mowa wust.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
170Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 19 ust.10 pkt 2)
2023-10-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień oraz sposób jej wydawania i dokonywania w niej wpisów

– uwzględniając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i cele nadzoru epidemiologicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
171Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 19 ust.10 pkt 1)
2023-10-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz zalecanych szczepień ochronnych

– uwzględniając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i cele nadzoru epidemiologicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
172Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 18a ust.4 pkt 4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób postępowania z produktami leczniczymi, o których mowa w ust. 2, stanowiącymi rezerwę, o której

mowa w ust. 1, dla których kończą się terminy ważności

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
173Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 18a ust.4 pkt 3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób dystrybucji produktów leczniczych uruchomionych z rezerwy, o której mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
174Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 18a ust.4 pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb uruchamiania rezerwy, o której mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
175Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 18a ust.4 pkt 1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) skład, wielkość i sposób przechowywania rezerwy, o której mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
176Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 18 ust.11 pkt 3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i terminy wykonywania zadań, o których mowa w pkt 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
177Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 18 ust.11 pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) zadania w zakresie sporządzania ilościowego zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania

szczepień obowiązkowych wraz z harmonogramem dostaw, przechowywania i dystrybucji szczepionek

służących do przeprowadzania szczepień obowiązkowych wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych

za ich realizację oraz sprawozdawczości z realizacji raportów z rodzajów, liczby posiadanych szczepionek,

numerów seryjnych oraz terminów ważności

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
178Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 18 ust.11 pkt 1)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) podmioty zobowiązane do sporządzania ilościowego zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania

szczepień obowiązkowych wraz z harmonogramem dostaw szczepionek, przechowywania i dystrybucji tych szczepionek

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
179Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 18 ust.5d)
2022-12-20

Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz zalecanych szczepień

ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem, o którym mowa w ust. 5a

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
180Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 17 ust.10 pkt 9)
2023-10-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) papierową lub elektroniczną formę raportu o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych oraz terminy i sposób jego przekazywania

- uwzględniając dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań, aktualną wiedzę medyczną oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane