Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Art. 28i. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) zawiadomienia, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 2805Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(art. 28i pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2021-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót