Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty podmiotów leczniczych

będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest

Minister Obrony Narodowej

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 799Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(art. 22 ust.4a pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Obrony Narodowej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2019-12-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót