Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusOtwarte - zaległe
Szczegóły prac legislacyjnych
Organ zobligowanyTytuł projektuTrwają prace nad uchyleniem/zmianąStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykazie
Minister Obrony Narodowejprojekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie standardów postępowania w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony NarodowejNIEUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektuZgłoszony do wykazu prac ministra293
Treść

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

2) standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w pkt 1

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 799Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(art. 22 ust.4a pkt 2)
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2019-12-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót