Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób wypłacania uposażenia albo wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących oddelegowanemu
pracownikowi, funkcjonariuszowi albo żołnierzowi, z uwzględnieniem podziału na uposażenie albo wynagrodzenie
i należności wypłacane przez ABW oraz jednostkę organizacyjną, z której pracownik, funkcjonariusz albo żołnierz
został oddelegowany

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 452Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
(art. 14 ust.3 pkt 2)
Organ zobligowanySzef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-07-02
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót