Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o nadanie medalu

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 720Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
(art. 6b ust.6 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2018-03-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót