Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzory informacji, o których mowa w ust. 3 i 4

Podstawa prawnaDz.U. 2014 r. poz. 301Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
(art. 3 ust.12 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Administracji i Cyfryzacji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-03-15
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót