Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusOtwarte - zaległe
Treść

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w zakresie transportu drogowego i kolejowego, właściwości opakowania, w którym nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania

Podstawa prawnaDz.U. 2020 r. poz. 8Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe
(art. 41 ust.3)
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniafakultatywne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-12-17
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót