Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5)    tryb dokonywania zmian na stanowiskach służbowych

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 615Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
(art. 190 ust.4 pkt 5)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-03-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót