Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 107t ust. 4, uwzględniając konieczność zachowania bezstronności

pracy PKE

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 686Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
(art. 107zc pkt 7)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2018-01-02
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót