Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) szczegółowy sposób i tryb składania PESF oraz ustalania jego wyników, uwzględniając konieczność prawidłowego

i efektywnego przeprowadzenia PESF oraz zapewnienia równego traktowania osób składających PESF

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 686Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
(art. 107zc pkt 9)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2018-01-02
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót