Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do materiałów

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:

4) elementy deklaracji zgodności dla tych materiałów

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 2378Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
(art. 2g ust.1 pkt 4)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-04-20
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót