Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusOtwarte - zaległe
Treść

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 737Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(art. 123 ust.1 pkt 2)
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-09-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót