Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu wniesionych opłat,

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 973Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
(art. 21 ust.9 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Aktywów Państwowych
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2020-02-29
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót