Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw łączności oraz minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla każdej z usług metodologię ustalania opłat, o których mowa w ust. 1

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 285Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
(art. 52 ust.5)
Organ zobligowanyMinister Aktywów Państwowych
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2021-01-22
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót